سیستم اعلام و اطفای حریق اتاق سرور

سیستم اعلام و اطفای حریق اتاق سرور در دو نوع FM200  وایروسل ارائه می گردد. جهت محاسبه فنی و ارائه قیمت دقیق با شماره 09900190083 تماس بگیرید.